Janáčkovi k narozeninám bez úcty

Dnes vzpomínáme 160.výročí narození Leoše janáčka. V ranním vysílání ČRo2 vzpomněli moderátoři tohoto výročí stručným vstupem. Poté jsem očekával některou z jeho líbezných písní,a posbíral jich požehnaně! Nestalo se tak. Ozvala se sladká meodie z běžného pop repertoáru.[ více ]

čtvrtek 3. červenec 2014 07:51 | Reputace článku: 15,04

Jiříček

"Pane kolego, za ty tři měsíce, co jste u nás začal působit jako učitel tělocviku a ručních prací, jste prokázal, že máte kantořinu rád. Tak od nového školního roku Vám dávám do péče jako třídnímu učiteli děti 3.A třídy. Budete na chodbě s paní učitelkou Slimáčkovou ze 3.B. Najdete v ní oporu, příklad, pomoc. Ať se Vám daří!" Poděkoval jsem panu řediteli Pracnému za důvěru a nemohl se dočkat, až nastoupím před své děti. V kalendáři se psalo 1.září 1940.[ více ]

čtvrtek 15. květen 2014 18:31 | Reputace článku: 15,79

Simoček

Když se po únorovém puči 1948 stal profesor Zdeněk Nejedlý neblahé paměti ministrem, zasáhl do českého školství opravdu revolučně. Zrušil gymnázia a zavedl jednotnou školu, jedenáctiletku. Zrušil učitelské ústavy a postaral se o zákon, podle kterého se budoucí učitelé začali vzdělávat na pedagogických fakultách vysokých škol. Jenže soudruh ministr přitom zapomněl, že na učiteláku, jak se říkalo učitelským ústavům, byly i obecné, cvičné školy, kde se budoucí učitelé připravovali na svou praxi, kde se učili učit. Pedagogické fakulty za cvičné školy nedostaly náhradu, a proto se i v odborných kruzích pociťuje nedostatečná  praktická příprava kantorů dodnes.[ více ]

neděle 4. květen 2014 16:10 | Reputace článku: 14,17

Aprilová neděle aneb Od Wagnera ke KOMETĚ

,  Minulou neděli jsem se vypravil v podvečer do Brna na předplacenou Wagnerovu operu Bludný Holanďan. S Wagnerovou operní tvorbou jsou spojeny přívlastky: dlouhé, náročné, těžké. Ne tak můj případ. Téměř po třech hodinách spadla opona a doslova s dojetím jsem vnímal poslední doznívající akordy. Už jen toto konstatování svědčí o tom, jaký to byl zážitek. Pěvecké obsazení i orchestrální produkce snad nejvyšší hodnoty, scéna a režie inspirativní, funkční, dotvářející mysterioznost děje.   [ více ]

úterý 15. duben 2014 14:41 | Reputace článku: 10,59

Aprílové praní

 Zvykl jsem si spojit výměnu měsíčního listu v kalendáři s výměnou a praním ložního prádla. To se stalo i 1.dubna.Běžná rozhlasová kulisa podmalovávala notoricky známými melodiemi notoricky známý proces praní prádla.Nutné třídění bílého od barevného skončilo náplní pračky tím prvně jmenovaným. Po dodání nezbytných ingrediencí - pracích prostředků- do příslušné přihrádky a po nastavení vhodného programu došlo na poslední akt: stisk červeného terčíku.[ více ]

středa 2. duben 2014 16:29 | Reputace článku: 10,59

Maminka

Bylo to v pátek, kdy jezdím do Ivančic na hřbitov. U hrobu mých rodičů se zastavila žena, která po pozdravu pronesla větu, kterou se představila jako čtenářka mých drobníček v místním Zpravodaji. "Vy jste měl svou maminku jistě rád". "Ano, měl," zmohl jsem se na stručnou odpověď.[ více ]

pondělí 17. únor 2014 11:35 | Reputace článku: 9,22

Veselý kalendář

Jsou tři pomyslná vrátka, která mi denně otvírají cestu do světa: počítač s e-mailem,  domovní poštovní schránka a kalendář. Elektronická pošta je vymoženost k nezaplacení. Ve schránce na plotě zhledávám poštu, kterou ta elektronická neumí sprostředkovat. A ten třetí komunikační prostředek - kalendář, posluhuje v těch nejinternějších oblastech. Zasluhuje proto oprávněnou pozornost, i když se zdá, jako by byl ve stínu těch dvou. Už po týdnu se můžeme těšit, že nám bude sloužit po celý rok.[ více ]

středa 8. leden 2014 10:43 | Reputace článku: 10,91

Odletěly

Noc se po parném dnu vybouřila, pořádně sprchlo a k ránu, které se probudilo do 20.srpna, se příjemně ochladilo. K sedmé hodině se zatmělo.[ více ]

úterý 20. srpen 2013 12:01 | Reputace článku: 12,05

Bez komentáře

Ve schránce na dopisy se objevil první prázdninový posel. Sedmiletá Anička se ozvala z tábora.     [ více ]

pátek 12. červenec 2013 18:38 | Reputace článku: 10,87

Nezasloužený políček

V předvečer oslav významného jubilea 1150.výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu přenášela Česká televize z Velehradu tradiční koncert ke Dni lidí dobré  vůle.[ více ]

pátek 5. červenec 2013 10:39 | Reputace článku: 10,78

Podvod století - k dnešnímu jubileu

Byli jsme mladá rodina se dvěma chlapci, čtyřletým Honzíkem a půlročním Pavlíkem. S učitelským platem a příspěvkem na mateřské dovolené.Tísnivý byt u rodičů manželky, kde se provdala její setra, přinutil řešit otázku bytu. Rozvětvená rodina přislíbila, jak to bylo na vesnici zvykem, pomoc při stavbě vlastního domku.    [ více ]

pátek 31. květen 2013 10:05 | Reputace článku: 13,24

Ostuda z Hradu

Perlou na letošních májových oslavách i 60.výročí televize byl koncert Berlínské filharmonie  ve Španělském sále Pražského hradu a mezzosopranistky Magdaleny Kožené pod taktovkou jejího manžela  Simona Rattleho.[ více ]

čtvrtek 2. květen 2013 09:33 | Reputace článku: 11,76

Mateřský jazyk Popelkou

Dostal jsem pozvání, abych o své celoživotní práci s neslyšícími pobesedoval. Omluvil jsem se, protože 92 roků se nepříznivě odráží v každodenním mém počínání, byť by to nebylo na mém exteriéru vidět. Ale tato skutečnost je vedlejší a nemusí nikoho zajímat. Píšu blog ze závažnějšího důvodu, který by měl po mém soudu veřejnost zaujmout,[ více ]

středa 3. duben 2013 15:52 | Reputace článku: 13,18

Školní mládež

Přenesme se do druhé poloviny třicátých let  těsně před druhou světovou válkou. Bylo krátce ráno po šesté, když zastavila na první koleji vlevo stranou bránického nádraží ivančická lokálka KIOD ( Kounice-Ivančice-Oslavany dráha) se dvěma vagony, jednoduchými, s otevřenými plošinami. Vystoupil jsem, abych přestoupil na jiný vlak, vlak ČSD (Československé státní dráhy) do Brna, kam jsem jezdil na učitelský ústav. Vlak dal o sobě vědět černým mrakem kouře za strážním domkem od železňáku. Zastavil obtěžkán několika vagony před nádražní budovou, aby nabídl čekajícím cestujícím své služby.[ více ]

pondělí 11. březen 2013 15:22 | Reputace článku: 10,07

Srdce na kolejích

Když to tak po paměti počítám, tak až do důchodu jsem žil přímo nebo jen zprostředkovaně na kolejích. Můj tatínek i strýc, jeho bratr, byli ajznboňáci. Na lokálce v Ivančicích, kde tatínek ve dvacátých letech sloužil, byli všichni jedna rodina. A tak už jako malého prcka mě tam na nádraží všichni chovali a měli rádi. A když jsem povyrostl, oplatil jsem jim jejich péči všelijakými službami. Zkrátka a dobře, byl jsem na nádraží jako doma.[ více ]

sobota 16. únor 2013 16:51 | Reputace článku: 8,93

Blýská se na lepší časy

Normální všední návštěva lékaře měla  nenormální nevšední konec.[ více ]

pondělí 4. únor 2013 12:08 | Reputace článku: 10,53

Vytáhl jsem do boje za čistotu mateřské řeči

Mám rád naši řeč. Je lahodná i krutá, milostná i zlá. Ale tyto atributy jí svědčí jen tehdy, jsou li formovány ryzí češtinou.  [ více ]

pátek 30. listopad 2012 23:20 | Reputace článku: 10,41

Restituce a český pravopis

Obrazovkou prolétla zpráva, že se chystá korekce českého pravopisu, a to v psaní velkých písmen. Byl zmíněn příklad, který, jak jsem následně promyslel, může mít i význam politický[ více ]

středa 21. listopad 2012 07:26 | Reputace článku: 8,46

Přes překážky ke hvězdám

- to je český překlad známého latinského textu Per aspera ad astra.Latinsky neumím. Nicméně latinsky vyslovená skrytá myšlenka touhy dopídit se vyšších cílů se mi líbí.[ více ]

čtvrtek 1. listopad 2012 16:48 | Reputace článku: 10,67

"Dědečku, s čím sis hrával?"

Zazvonil telefon. "Tady je Hanka. Ahoj, dědečku!" ozval se milý hlas z Prahy. Po stručné tradiční výměně otázek "Jak se máš?" a odpovědí došlo na jádro hovoru. "Dědečku, Anička dostala ve škole několik otázek, které Ti chce položit, " dodala její matka. Byl jsem zvědav, jaké to mohou být otázky pražské školačky na pradědečka daleko z dědiny na jižní Moravě[ více ]

úterý 30. říjen 2012 11:14 | Reputace článku: 9,69

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Vzpomínky z dětství, z kantorského povolání, z veřejné činnosti.

Stařeček,který je rád, že mu to chodí a myslí. V 80 letech propadl počítači,který mu slouží k prospěchu osobnímu a snad i obecnému.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora