Čtvero velikonočních zastavení

neděle 13. duben 2014 17:13

Velikonoce 1928  "Jeni, až se vrátíš ödpoledne ze školy, půjdeme na proutky," překvapil mě tatínek po návratu ze služby na lokálce. Velikonoce byly na dosah a potřeba připravit se na mrskut o Červeném pondělí byla prioritou. Nabrousil mně malou rybičku, sám se vybavil kloudným zavírákem a vyšli jsme. Kam jinam, než na Malovansko, kde  se vykotlané vrby skláněly až do koryta Jihlavky a nabízely materiál na žíly k pohledání. Ale nejen na žíly, i na trubky vymodelované ze svinuté vrbové kůry, opatřené plátky z tučného stvolu pampelišek. Hezky vytrubovaly cestou domů. Pamatovalo se i na pruty pro píšťalky, trofej od milované řeky.

Doma v Oslavanské ulici, kde jsme bydleli u Mikulíků, mě tatínek naučil plést žílu, naučil mě dělat píšťalky.Při jedné takové aktivitě jsem si pořídil na koleně přes kalhoty hlubokou řeznou ránu, po které mám viditelnou stopu, protože pan doktor Klein zapomněl ránu sešít.

Velikonoce 1938

V učírce, která byla součástí bytu pana ředitele Dusíka ve staré ivančické škole za kostelem, jsem byl "pečený vařený".Chodil jsem tam s houslemi několik let jako žák jeho hudební školy, podle potřeby i jako zpěvák o pohřbech a na kůru. Před Velikonocemi svolal regenschori (ředitel kůru) do učírky zpěváky a muzikanty, kteří zpívali a hráli z ochoty i z lásky k muzice v kostele, aby si ve zkoušce zopakovali, co nabízeli rok co rok o svátcích věřícím. A bylo toho požehnaně, protože bez zpěvu  se neobešly Matoušovy pašije o Květné neděli, Vzkříšení na Bílou sobotu, "Velká" mše o Božím hodu, odpolední nešpory i pondělní mše. Pan Kelbl, kapelník místní dechovky, dirigent na kůru, měl pro produkci v kostele díky Dusíkovi všechno připraveno. Jak nevzpomenout o zpívaných pašijích na evangelistu Miloše Mezníka, Krista zámečníka Pospíšila a Piláta, jeho konkurenta, zámečníka Johna. V paměti byly na pultech mše Diabelliho, Gruberova, Křičkova, Marhulova.

Velikonoce 1968

"Jene, všecko je připraveno,"zatelefonoval mně na ústav pro neslyšící, kde jsem řediteloval, před polednem o Velkém pátku ředitel gymnázia Krejčík. S nezbytnou výbavou, upletenou žílou, jsem se vypravil na tradiční pomlázkovou obchůzku. Paní profesorka Vystavělová byla natolik překvapena, že musela k potěše studentů přerušit písemný test, protože za dveřmi jí čekalo nadělení. Profesorka Chromá, Kyjovanka, věděla o čem je řeč, a návštěvu tradičně vítala. Ani ostatní ženské osazenstvo nevyšlo naprázdno. Stejně přátelsky jsem se setkal se školou Mirka Růžičky. To on byl, se kterým jsme založili tuto tradici, která dovolila v tomto roce nadýchat se svěžího průvanu.

Velikonoce 2013

"Tak jako jindy o půl deváté" připomněl mi večer mladší syn Pavel, málem důchodce, tradiční pomlázkovou trasu, kterou se snažíme přes nakupená léta dodržet. A jako jindy přinesl i tentokrát krátkou žílu, kterou upletl, protože se její zhotovení z pochopitelných důvodů vymyká mým schopnostem. Povinnost začala zrána doma u nás v Bránicích, kde bylo v tomto punktu po celý den práce dost. Pavel nastartoval auto a jeli jsme do Alexovic, do rodiny staršího syna, kde tradice pokračovala. Po Bránicích zbylo po bývalých návštěvách už jen torzo. Kde jsou moje žena, švagrová Běla, sokolky Jitka a Olga? Zbyly tu jen Marie a Eliška.

 Ale jsou tu naděje. Oba moji synové se svými dětmi a mými vnoučaty jsou nositeli této tradice. Jsou tu další pravnoučci Filipek, Davidek  a Vendelínek, pro které zjara vrby jistě vypučí.


"Tak jako jindy"

 

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Vzpomínky z dětství, z kantorského povolání, z veřejné činnosti.

Stařeček,který je rád, že mu to chodí a myslí. V 80 letech propadl počítači,který mu slouží k prospěchu osobnímu a snad i obecnému.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora