Odletěly

úterý 20. srpen 2013 12:01

Noc se po parném dnu vybouřila, pořádně sprchlo a k ránu, které se probudilo do 20.srpna, se příjemně ochladilo. K sedmé hodině se zatmělo.

Zničehonic se objevily na obloze před domem vlaštovky. Snad z celé vesnice. Nevím, kdo je svolal. Nevím, kdo je jejich náčelník. Prostě stalo se, že se na pěti drátech vedených ze sloupu v předzahrádce   objevilo několik stovek těchto poslů jara. Na každém drátu zdéli dvaceti metrů se posedaly téměř v pravidelných dvaceti centimetrech. A zase ne tak ledabyle. Nejvíc byl obsazen druhý drát zleva. Byl doslova vyprodán.

Bylo mezi těmi opeřenými tvorečky patrné napětí. Seděli netrpělivě. Někteří si protahovali mladá křidélka, jiní jako by si zobáčky sdělovali na poslední chvíli, co je v ptačím světě nového.

Vtom frrr... Z těch drátů vzlétlo rázem to společenství a zatmělo oblohu. Vlaštovky prolétávaly kruhem jakoby  bez smyslu, pak  nahoru, kde je nebylo vidět, a zpět a na drát. Na ten svůj- druhý zleva.Proč právě ten?

Při pohledu na tu nečekanou návštěvu, na její chování, napadnou i jiné otázky. Kdo jim dal pokyn slétnout se právě 20.srpna a právě v ten ranní čas? A proč jako každý rok vyhledávají naše dráty, když je ve vesnici možností k tomuto sletu víc a lepších a když nadto po celý rok nevíme v domě, co je vlaštovka? Jak se dorozumívají před letem na jih, když se procvičují společně v několika proletech, spíše předletech? Je na co se dívat.

Najednou opeřenci ztichli. Ustali v probírání křídel i vzájemném šepotání.  Kdosi zavelel: "Připravit ke startu!" Bez výstřelu v několika vteřinách se to stalo. Zahučelo a vznesl se baldachýn ptačích křídel. Bylo na hodinkách deset minut po osmé, když dal nebeský dispečer našim vlaštovkám zelenou. Poslové jara zakroužili naposled na pozdrav a už jich nebylo.

Škoda. Ještě přece není konec léta. Jsou přece ještě prázdniny. Neporučíš ději všehomíra. Je v něm však i naděje, naděje návratu. Štasten ten, kdo se ho dožije. Nazdar!

 

 

 

 

 

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Vzpomínky z dětství, z kantorského povolání, z veřejné činnosti.

Stařeček,který je rád, že mu to chodí a myslí. V 80 letech propadl počítači,který mu slouží k prospěchu osobnímu a snad i obecnému.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora