Poučná návštěva

sobota 13. listopad 2010 09:54

V Řeznovicích na Brněnsku je pozoruhodná nejen románská rotunda, ale i malotřídní základní škola, která se dostala do povědomí pedagogické veřejnosti svým moderním pojetím výuky a výchovy. Mají na škole i Dětskou radu, která mě pozvala k návštěvě, abych se seznámil, jak se učí a pak jim  pověděl něco o tom, co pamatuji ve své devadesátce.

Autobus přijel z ivančického nádraží včas díky integrované dopravě, která zajišťuje, že autobus navazuje na příjezd vlaku. Paráda!  U školy byla na stráži služba se svazkem klíčů. Dvě copatá děvčátka, páťáčky, odpověděly na otázku: "Čekáte na mě?" "Ano, vítáme Vás." Bylo kolem deváté hodiny, takže život školy pulzoval ve čtvrtkovém rytmu. (Byl čtvrtek.)

Z mladé paní ředitelky Kuchaříkové, kterou znám, jak vyrůstala u nás v Bránicích a jak úspěšně studovala matematiku na brněnské univerzitě, jak z ní vyzařuje každým pohybem, každým slovem energie, která se, jak jsem násleně poznal,  promítá do života školy, do všech jejích kantorů , dětí, do každé ze tří tříd základky a jedné třídy školy mateřské.

Zavedla mě do třídy první, kde se učí v oddělení 1. a 2.postupný ročník. S dětmi prvního ročníku procvičovala asistentka čtení vět s následnou diskusí: Je to kolo? (obrázek auta).  Je¨to kráva? (obrázek koně).  Je to topol? (obrázek smrku) atp.

Druhý ročník končil řešení slovní úlohy s výsledným spojem: 8+9=17. Vztahy mezi jednotlivými podmínkami v úloze děti vzájemně diskutovaly tak, že si vzájemně kladly otázky: kolik, o kolik, kdo více, kdo méně apod. a odpovídaly na ně.

Poté se usadili žáci i s paní učitelkou do kruhu na koberec. Učitelka rozstříhala na listu papíru připravené otázky a rozdala je dětem. Pohodila nůžky a ten, na koho směřovaly, položil otázku, kterou dostal. Z rozhovoru, který se následně rozvinul, jsem vyrozuměl a následně se i poučil, že se děti doslova bavily  o pavoucích. K rozpravě využívaly znalostí, které získaly z exkurze u chovatele tohoto živočišného druhu i  z dostupných pramenů. Kromě věcných faktů mě zaujala především forma diskuse, jak se děti vyjadřuijí ve  d r u h é m  ročníku. Příklad:  "Myslím, že Kája nemá pravdu, protože ...." "Já jsem četla ..."  "My máme u dědečka.. Učitelka: "Co myslíte...?" "Jak si představujete...?"

Protože jsem kantror a znám učitele, byl jsem dosud skeptický k tomu, jak se bude ve školách realizovat nový styl práce, který vede od encyklopedického vnímání učebního procesu k tomu, aby žáci uvažovali, přemýšleli, pochybovali a dokládali fakta. A tady jsem viděl  příklad, jak by to mělo vypadat. Jistě to tak mnohde je. Nemohu o tom podat svědectví, i když mě ta otázka z profesních důvodů zajímá.

Následovala po přestávce beseda dětí se stařečkem, který se jim snažil odpovídat pro ně přístupnou formou i na otázky: "Jak to bylo za války?" "Co teď děláte?" Jistě děti nezapomenou na to, když jsem se jich zeptal, co jim dala maminka na svačinu a porovnal s tím, jak moji spolužáci stáli o přestávce s plecháčkem ve frontě, aby dostali trochu teplého mléka. Žádné dítě nemělo nezaměstnané rodiče, zatímco tenkrát nezaměstnaní vybírali na haldě u Oslavan z vysypaných škvárů koks, aby jej v pytlích prodali ve městě.

Děkuji za pozvání, děkuji za tu exkurzi do Řeznovic. I k stáru byla poučná, a  snad nejen mně. Nazdar!

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Vzpomínky z dětství, z kantorského povolání, z veřejné činnosti.

Stařeček,který je rád, že mu to chodí a myslí. V 80 letech propadl počítači,který mu slouží k prospěchu osobnímu a snad i obecnému.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora