Kantoři! SOS

sobota 25. září 2010 09:11

V nepřehledném předvolebním klání zapadla zpráva z tisku: Václav Klaus ml., ředitel gymnázia,se stal poradcem ministra školství a navrhl zrušit deváté třídy.  Zatímco by měl poradce vyvinout snahu, aby se po letech značného úsilí učitelů v hledání a realizace nové koncepce vzdělávacího programu na školách práce zklidnila a byla oproštěna od balastu, který se vzděláváním nesouvisí, hrozí nová revoluce.

Nad novým programem strávili učitelé několik let práce, účastnili se doškolovacích kurzů a  koncepci dosud prověřují. Vyšly a vycházejí nové učebnice, nemluvě o jiných závažných problémech. A to všechno by smetl názor jednoho poradce, když štáby odborníků a široká diskuse na školách po celé republice se po často i  bojových názorových střetech sjednotila na stávajícím stavu. Nemá to logiku.

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Vzpomínky z dětství, z kantorského povolání, z veřejné činnosti.

Stařeček,který je rád, že mu to chodí a myslí. V 80 letech propadl počítači,který mu slouží k prospěchu osobnímu a snad i obecnému.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora