Mluvme česky, mluvme srozumitelně

neděle 3. leden 2010 10:19

Chápu, že se musí se společenským vývojem vyvíjet a také vyvíjí jazyk. Neobejde se bez cizích výrazů, ale čeho je moc, toho je příliš.

Na internetu se objevil výtah rozhovoru s Mirkem Topolánkem, který uveřejnilo sobotní Právo. Nemám v úmyslu hodnotit obsah textu. Nejsem politik ani příslušník té které strany. Zaujal mě text po stránce jazykové.  Velká většina voličů jsou lidé, kteří nemají vysokoškolské vzdělání. Kladu si otázku, jak porozumí předvolební rétorice, v níž se objeví výrazy:

trajektorie, oscilovat, elektorát, resentiment, kategorický imperativ (I.Kant).

Přitom považuji slovní spojení, např. ortodoxní pravičák, daňová progrese, racionální úvaha pro svou četnou frekvenci už za vžité.

Jaký je Váš názor, přátelé? Nazdar!

 

 

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Vzpomínky z dětství, z kantorského povolání, z veřejné činnosti.

Stařeček,který je rád, že mu to chodí a myslí. V 80 letech propadl počítači,který mu slouží k prospěchu osobnímu a snad i obecnému.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora