31,60 m

úterý 22. září 2009 23:27

Tak je vysoká máj, kterou postavila v sobotu před hodami na naší dědině ochotná parta chlapů. A nebylo jich málo. Napočítal jsem skoro sedmdesátku. Na této zprávě jsou pozoruhodné dvě skutečnosti: zmíněný počet pracantů a že přišli bez vyzvání a agitace

Byl jsem svědkem tradičního aktu stavění máje nepočítaněkrát. Popravdě od té doby, co jsem začal chodit do této dědiny na rande. To bylo ještě za války, kdy se sice nehodovalo, ale hned jak válka skončila, všem okřálo. A od té doby, kdy uteklo už několik desítek let, podívaná na stavění máje nezevšedněla. Pořád láká domácí i cizí čumfurty.

Nebudu vyprávět dopodrobna, jak se staví máj. Jen připomenu pár skutečností, které přes opakování jsou stále živé a vedou k zamyšlení. Tak především budí obdiv sama máj, a ta je středem kritiky. Ten letošní smrkový kmen byl u paty víc než 30 cm v průměru a zdéli, jak je v titulku, 31.60 cm. Zatím uložený na ocelových kozách, urostlý, štíhlý, pyšný, lesklý, ve svém záhlaví kovářskými sponami naplátovaný svěže zelým smrčkem, čekal na to, až bude jako svátost vyzdvižen. Už předem má jistotu, že se bude moci pyšnit nejen sám sebou, ale svou ztepilostí se  jím bude moci pochlubit celá dědina,  jako by zvala:"Přijďte k nám na hody!"

A stavět máj, to vyžaduje fortel.Imponuje mě, že je i po letech vykopaná hluboká jáma příslušného podélného tvaru na tom místě, kde byla vloni i předloni. Máj má své vystojaté místo. Imponuje mě, že jsou odkudsi přineseny od loňska i z předchozích let uskladněné troje páry ráhen zdéli aspoň osm metrů, opatřené v otvoru slabšího konce lety prověřeným lanovím, které dovede obejmout čisté dřevo smrkového kmene tak,aby je pomohlo posouváním v různých polohách zvednout. Jsou potřeba i jiné nástroje s atributy, o kterých se ví, k čemu jsou, kam patří, jak s nimi zacházet, jak je vzít do rukou, například podpěry, žebřík, fošny, beranidla, lopaty, hrábě. Imponuje mě, že dobrovolná společnost, která se účastní jako aktéři veřejného představení, se chopí popsaného nářadí s fortelem včas a na správném místě.

Je tu ovšem nikým nezvolená osoba, ale předem kýmsi před lety určená,  která tomuto aktu tradičně velí. Je to režisér nastávající podívané, režisér veřejného představení. Na místě prověří, zda je všecko tam, kde má být v potřebném počtu a v naprostém pořádku. Přehlédne své podřízené, zdali i oni, přestože se už předem posilují, jsou v kondici; a vybaveni akumulovaným  silovým potenciálem jsou s to splnit, co se od nich očekává. Jsou si vědomi i odpovědnosti u vědomí, co by se mohlo stát, nedej, Bože, kdyby jeden jediný článek této hry selhal.

Když se režisér přesvědčí, že je všecko v pořádku, rozdělí herce k ráhnům a zavelí: "Zabráno!" V tu chvíli každý na svém postu zpozorní jako běžec, který zaklekl před stratem a čeká na výstřel. Vtom zazní protáhlé: "Hééé...j!"Do lan omotaný a do ráhen zavěšený kmen se začne ztěžka zvolna zvedat. Lana se posouvají zpět k patě, dokud zazní héj.

Od půl páté trval tento akt přes hodinu. A když každý z jeho tvůrců přijal z pojízdného výčepu orosenou sklenici pěnivého Starobrna a zahleděl k vršku máje, hřálo ho v duchu vědomí, že se i jeho přičiněním dílo podařilo. Vzrušení opadlo a všem, i příhlížejícím, bylo dobře.

Pyšná máj přivítala s početným průvodem  krojovaných stárek, stárků i drobotiny  ve vlídném pohostinném prostředí druhý den o prosluněné neděli i v následujícím pondělku hodové návštěvníky. Všichni cítili, jak je na tom světě dobře a jak je potřeba i tou trochou lidského štěstí přispět k našemu společenství.

 

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Jan Kouřil

Vzpomínky z dětství, z kantorského povolání, z veřejné činnosti.

Stařeček,který je rád, že mu to chodí a myslí. V 80 letech propadl počítači,který mu slouží k prospěchu osobnímu a snad i obecnému.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora